הסכם תנאי שימוש, הצהרת פרטיות ותקנון האתר

תקנון אתר

אתר Best Massage  (להלן: "האתר") הוקם בכדי לעשות מהפכה בתחום הטיפולים האלטרנטיביים בישראל. מטרת האתר היא שכל אדם יוכל למצוא בקלות ובנוחות את המעסה המתאים והמומלץ ביותר עבורו.
באתר ניתן למצוא מעסים שמטפלים בקליניקה ו/או מגיעים עד לבית הלקוח ומטפלים במגוון שיטות עיסוי.
מובהר כי האתר משמש כפלטפורמה פרסומית בלבד של מעסים והאתר אינו אחראי לטיב ו/או איכות השירות בו ואין לו שום קשר לבעלי המקצוע המפורסמים בו (כל טענה בקשר לאחד מבעלי המקצוע תופנה אך ורק ישירות כלפיו).
יובהר למען הסר ספק, כי האתר אינו מביע תמיכה, מעודד, מסכים או נותן חסות במפורש ו/או בכלל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים באתר (ככל ויוצעו למשתמש). כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג‘ וההסתמכות עליו .

כמו כן, ניתן להשאיר באתר חוות דעת ו/או ביקורות בשפה נאותה ומכבדת כלפי בעלי המקצוע. אין לעשות שימוש בשפה גסה או פוגענית העלולה לעלות עד כדי הוצאת דיבה ולשון הרע כמשמעם בחוק.
לבעלי האתר שמורה הזכות למחוק כל חוות דעת הנחשדת כלא אמינה ו/או המכילה טקסט בשפה גסה או פוגענית.
הנך נדרש לקרוא בזאת את התקנון ולהכיר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלולים באתר. מובהר כי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מכל מכשיר שהוא כפוף לתקנון זה ומהווים הסכמתך המלאה והבלתי חוזרת לשימוש באתר לרבות על השירותים הכלולים בו.
תקנון זה נכתב בלשון זכר אך תקף גם לנקבה לכל דבר ועניין.

תנאי שימוש

"הסכם שירותי פרסום" המובא בהמשך, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

1 .הגדרות

1.1 "גלישה באתר"- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי המשתמש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.
1.2 "משתמש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בבעל עסק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר והרשמה כמוגדר לעיל.
1.3 "מידע אישי/פרטים אישיים"- משמעו כל מידע מזהה של המשתמש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (name domain) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.

2. הגבלות שימוש באתר

2.1 השימוש באתר מוגבל לגילאי 18 +בלבד.
2.2 אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי באתר ובכלל זה נאסר על המשתמש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר. ככל שברצונך לבצע באתר כל שימוש אחר, לרבות העלאת חומרים שיווקיים וכדומה יש לפנות להנהלת האתר בכתובת המייל [email protected]
2.3 הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל משתמש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. משתמש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.

3. זכויות קנייניות

3.1 האתר יהא רשאי להציג או לשלוח למשתמשים עדכונים, לרבות עדכוני תוכן ומידע על שירותים ומוצרים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנא הסר את המייל מרשימת התפוצה כמופיע בתחתית כל אימייל.
3.2 להסרת ספקות, מובהר כי אין לראות בכל פרסום כהמלצה ו/או כהצעה לרכישת שירותים של מפרסמים ועל המשתמש להפעיל שיקול דעת מלא ועצמי בעת רכישת ו/או הזמנת שירותים באתר.
3.3 האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע אחר הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. הנהלת האתר תהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ותוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. למשתמש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.

4. יישום לאתר ולשירותיו

4.1 אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר ו/או אי התאמות למחירים המוצגים. לכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת פעילות האתר ו/או טעויות כלשהן בקשר לפרטים המוצגים בו.
4.2 המשתמש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמו. המשתמש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל משתמש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
4.3 המשתמש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והמשתמש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה. יתרה מכך, המשתמש ישפה את הנהלת האתר בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ“ט עו“ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם להנהלת האתר וכן בגין כל פגיעה בשמה הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.
4.4 האתר ו/או בעליו אינו אחראי לתגובות משתמשים/עדויות לקוח או לשימושים שיעשו אחרים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או הוצאה לשון הרע.
4.5 באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של משתמשים וניתוח תנועת המשתמשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

5. תלונות בנוגע לתוכן

5.1 בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות להנהלת האתר בעמוד "צור קשר" או בכתובת מייל [email protected] לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
5.2 על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.

6. הדין החל וסמכות שיפוט

על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

הסכם שירותי פרסום

הואיל והעסק הינו הבעלים של פלטפורמה אינטרנטית לפרסום ספקי שירותים בתחום הטיפולים האלטרנטיביים בישראל. מטרת הפלטפורמה היא חיבור מהיר ונוח של נותני שירותים ללקוחות (להלן: "האתר"); מובהר כי במסגרת האתר יפתח לכל לקוח פרופיל מפורט המכיל את כל הפרטים החשובים אודותיו וכן אפשרות להשאיר חוות דעת לאחר כל טיפול;
והואיל והלקוח פנה לעסק לקבלת שירותי פרסום באתר (להלן: "שירותי הפרסום") והעסק הסכים ליתן שירותי פרסום ללקוח, הכל כמפורט בהסכם זה; מובהר כי האתר אינו אחראי על גביית תשלומים מלקוחות קצה וכל התנהלות פיננסית, עסקית או אחרת הינה באחריותו המלאה של הלקוח מול לקוח הקצה בלבד;
והואיל והצדדים חפצים להבהיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ולפרט את המוסכם עליהם בהסכם זה;
לפיכך הננו להצהיר להתחייב ולאשר כדלקמן:

1 מבוא

1.1 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2 כותרות הסעיפים הינן לצורכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לשם פרשנותו של הסכם זה.
1.3 בהסכם זה תינתן לכל המונחים הפרשנות שלצידם, ככל שכוונה אחרת איננה משתמעת מלשון הכתוב או מהקשרו.

2 שירותי הפרסום

2.1 העסק יספק ללקוח את שירותי הפרסום בתנאים ובהיקף כמפורט בנספח א' להסכם זה, אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2.2 מוסכם בזאת כי כחלק מקידום האתר ופרסומו ללקוחות פוטנציאליים (להלן: "לקוחות הקצה"), יעניק הלקוח ללקוחות הקצה הנחות ומבצעים, על חשבונו בלבד.

3 תקופת ההסכם

3.1 הסכם זה יכנס לתוקפו החל מיום לחיצה על כפתור הסכמה להסכם זה ו/או חתימת הצדדים על ההסכם (המוקדם מבניהם) והינו לתקופה בלתי מוגבלת בזמן. על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי, בכל עת, להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה במייל של חמישה (5) ימים מראש או באמצעות ביטול באזור האישי באתר.
3.2 על אף האמור בסעיף 3.1, העסק יהא רשאי לסיים את ההסכם באופן מיידי במקרה בו הלקוח יבצע הפרה יסודית של ההסכם ו/או במקרה בו יתקבלו תלונות מלקוחות הקצה בקשר לפרסומים של המוצרים ו/או ביחס לטיב השירותים המוענקים על ידי הלקוח ללקוחות הקצה.

4 הצהרות והתחייבויות הלקוח

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי:
4.1 לא חל עליו כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין מכוח חוזה ובין מכוח התחייבות אחרת כלשהי שלו, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין בחתימתו על הסכם זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת שלו שיש בה בכדי למנוע ממנו לעמוד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה כלפי העסק.
4.2 לא יצור כל מצג ו/או יתחייב בכל התחייבות ו/או יסכים בכל הסכמה שהיא בשם העסק ללא הסכמת העסק באופן פרטני לכך מראש ובכתב, וכן מתחייב שלא להציג עצמו כשלוח ו/או נציג ו/או סוכן ו/או בא כוח מכל מין וסוג שהוא של העסק כלפי צדדים שלישיים (לרבות לקוחות הקצה).
4.3 יש ברשותו ויהיו ברשותו בכל תקופת הסכם זה את כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים, הציוד והביטוחים על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין הדרושים לביצוע התחייבויותיו כלפי צדדים שלישיים (לרבות לקוחות הקצה), וכי מיד עם דרישתו הראשונה בכתב, ימציא לעסק את כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והביטוחים הנ"ל.
4.4 יודיע מיד לעסק על כל אירוע העלול לפגוע, לרבות זמנית, בפעילותו העסקית ו/או בשירותים ו/או במוצרים אותם הוא מציע ללקוחות הקצה.
4.5 כי בחן את שירותי הפרסום של העסק ואת האתר ומצא אותם מתאימים IS-AS לצרכיו.
4.6 כי יספק ללקוחות הקצה את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר תוך עמידה בדרישות הדין (לרבות הנפקת חשבונית מס כחוק) וכי הלקוח מתחייב לשאת באחריות לטיב השירותים ואיכותם.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מובהר כי כל השירותים שיסופקו על ידי הלקוח ללקוחות הקצה יהיו כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ,לרבות בכל הקשור או נוגע למחירים ולתנאי העסקה ולרבות בכל הקשור או נוגע לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 .
4.7 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה הנה הפרה יסודית של ההסכם.

5 התמורה

5.1 בתמורה לשירותי הפרסום, ישלם הלקוח לעסק תמורה באמצעות כרטיס אשראי כפי שיסוכם בין הצדדים על פי הצעת המחיר המצורפת בנספח א' להסכם זה (להלן: "התמורה").
למען הסר ספק, כל תשלום על פי הסכם זה החייב במע"מ, יתווסף אליו מע"מ בשיעורו החוקי במועד התשלום ובד בבד עם ביצוע התשלום, כנגד המצאת חשבונית מס כדין על ידי הצד מקבל התשלום.
5.2 מובהר כי הלקוח לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין סיום מוקדם של ההסכם מכל סיבה שהיא, ובכלל האמור כי לא תהיה ללקוח שום דרישה ו/או תביעה ו/או טענה, בין כספית ובין אחרת, בגין אובדן הכנסות ו/או בגין בניית מוניטין וכו' כלפי העסק.
5.3 כל סכום אשר לא ישולם לעסק בתוך שבעה (7) ימים ממועדו על פי הוראות הסכם זה, יישא ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים המרבית באותה עת בבנק ישראל בגין משיכות חריגות בחשבונות עו"ש שקליים, בצירוף מע"מ כחוק והכל ממועד התשלום הקבוע בהסכם ועד למועד התשלום בפועל ואשר תתווסף לחוב כחלק ממנו לכל דבר ועניין.
5.4 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה הנה הפרה יסודית של ההסכם.

6 אחריות ושיפוי

6.1 הלקוח יהא אחראי (על חשבונו הבלעדי) למסירת או שליחת השירותים המפורסמים מטעמו באתר ללקוחות הקצה, כאשר תנאי הסחר מול לקוחות הקצה יסוכמו בין הלקוח ללקוחות הקצה בלבד.
6.2 העסק לא יהיה אחראי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם ללקוח עקב שימוש לקוחות הקצה באתר. בשום מקרה, העסק לא יהיה חב בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור לשירותים המוצעים על ידי הלקוח ללקוחות הקצה.
6.3 עוד מובהר וידוע ללקוח כי העסק הינו מעניק שירותי פרסום במסגרת האתר בלבד, וכי כל פגם או ליקוי או קלקול בשירותים כלפי לקוחות הקצה וצדדים שלישיים, יהיו באופן בלעדי באחריותו של הלקוח, וכי הוא יישא באחריות מלאה לפי כל דין לכל נזק שייגרם לשירותים לגופו, לרכושו של כל אדם עקב מתן השירותים.
6.4 כמו כן, יהא הלקוח אחראי לכל הוצאה ו/או נזק שייגרם לעסק ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח ו/או כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. בכלל האמור, הלקוח ישפה את העסק בשל כל נזק שייגרם לעסק עקב דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו (לרבות לקוחות הקצה) בגין כל חבות שעל הלקוח לשאת בה על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי דין, במלוא סכום הנזק, לרבות הוצאות סבירות ושכר טרחת עו"ד.
6.5 למען הסר ספק מובהר בזה כי טיפול בתלונות ו/או דרישות ו/או תביעות לקוחות הקצה יהיו בסמכותו, אחריותו ובטיפול ו הבלעדי של הלקוח. עוד מובהר כי כל ביטול/דחייה של השירותים על ידי לקוחות הקצה, מכל סיבה שהיא, יהיו באחריות הלקוח, והלקוח יישא לבדו בכל תשלום או חיוב שיש לשלם או לשאת בו כלפי אותו לקוח קצה, ומובהר ומודגש כי העסק לא יישא בשום עלות ו/או חבות בקשר לכך.
6.6 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה הנה הפרה יסודית של ההסכם.

7 בעלות העסק בקניין הרוחני

7.1 הלקוח מתחייב בזאת ומצהיר כי לעסק בלבד יהא זכות בעלות וקניין בלעדית בכל רכיבי האתר, לרבות שמות וסימני מסחר, ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת הקשורה ו/או הנוגעת לאתר, בין רשומה ובין אם לאו, לרבות כל דבר אחר שיפותח על ידי העסק בתקופת ההסכם, מכל מין או סוג ובכל תצורה או פורמט.
7.2 הלקוח לא יעתיק, לא ישכפל, לא יצלם ולא ייצר בדרך אחרת את מסמכי העסק או כל חלק מהם או כל מידע אחר באתר השייך לעסק ומובהר בזאת כי העתקים, צילומים, שכפולים או מסמכים שייוצרו בדרך אחרת ממסמכי העסק, או מחלק מהם, או ממידע אחר באתר השייך לעסק, יהיו וייחשבו לכל צורך ועניין כרכוש העסק ודינם כדין מסמכי העסק.

8 תנאים כלליים

8.1 ידוע ללקוח כי העסק מעניק שירותי פרסום למפרסמים ולקוחות אחרים, וכי לא חלה על העסק (בכל עת) כל מניעה מלהתקשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד משפטי אחר, עם כל גורם אחר העוסק בפעילות המתחרה לזו שבה עוסק הלקוח (וגם אם יש בהתקשרות זו משום ניגוד אינטרסים).
8.2 מוסכם ומוצהר בזה, כי אין בהסכם זה ואין בכוונת הצדדים כדי ליצור, ושום דבר בהוראות הסכם זה לא יתפרש כיוצר, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין העסק לבין הלקוח.
8.3 הלקוח לא יהיה זכאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה בכתב ומראש של העסק.
8.4 כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד העסק למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי הסכם זה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי ההסכם ו/או לתת ללקוח דחייה כלשהי, לא יהוו תקדים, לא יחשבו לויתור או הסכמה לויתור על זכויותיו ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר ו/או ויתור כלשהו על זכות.
8.5 הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים, ולא תהא נפקות לכל הצעה ו/או הסכם ו/או הבנה ו/או מצג ו/או הבטחה, בין בכתב ובין בעל פה, במפורש ו/או מכללא, אשר היו בין הצדדים עובר למועד לחיצה על הסכמה ו/או חתימת הסכם זה.
8.6 אם יקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה מחוסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, לא תשפיע קביעה זו על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראותיו, ככל שאין בכך שינוי מהותי במהות הכללית של הסכם זה.
8.7 מקום השיפוט הבלעדי בכל התדיינות בעניינו של הסכם זה יהא ביהמ"ש המוסמך בעיר ת"א וביהמ"ש זה בלבד.

נספח א'

אני מאשר את הזמנת העבודה / השירות כדלהלן:
בחירת מסלול פרסום:
א. מסלול מעסה עד הבית – בתשלום. מובהר כי למסלול "מעסה עד הבית" יהיו 2 סוגי חבילות פרסום בתצורת מנוי:
מנוי חודשי בעלות של ₪379, 30 יום ניסיון חינם
מנוי שנתי בעלות של ₪3,649, 30 יום ניסיון חינם

ב. מסלול מעסה בקליניקה – בתשלום. מובהר כי למסלול "מעסה בקליניקה" יהיו 2 סוגי חבילות פרסום בתצורת מנוי:
מנוי חודשי בעלות של ₪379, 30 יום ניסיון חינם
מנוי שנתי בעלות של ₪3,649, 30 יום ניסיון חינם

ג. מסלול מעסה עד הבית ובקליניקה – בתשלום. מובהר כי למסלול "מעסה עד הבית ובקליניקה" יהיו 2 סוגי חבילות פרסום בתצורת מנוי:
מנוי חודשי בעלות של ₪429, 30 יום ניסיון חינם
מנוי שנתי בעלות של ₪4,119, 30 יום ניסיון חינם

מובהר כי לעסק שמורה הזכות בלעדית להפסיק את המנוי החינמי בכל עת לפי שיקול דעתו (בכפוף למתן הודעה מראש). עוד מובהר כי לעסק תהיה זכות בלעדית להסיר ו/או למחוק תכנים שיתפסו כרומזים לתוכן מיני ו/או משדלים לקוחות קצה לרכוש שירותים מכל סיבה אחרת והכל ללא צורך במתן הסבר כלשהו. לקוח אשר יפרסם תכנים אלו שנית יורחק מהאתר לצמיתות. להסרת ספקות, אין התחייבות מצד העסק לקידום פרופיל אישי כלשהו של לקוח (הן מבחינת קידום אורגני והן מבחינת קידום ממומן) ושירותי הפרסום ינתנו כמו שהם וכפי הצגתם ללקוח בעת לחיצה על כפתור ההסכמה להסכם זה ו/או חתימה על הסכם זה (המוקדם מבניהם).

מדיניות ביטולים: בוטלה עסקה מתמשכת, שתחילתה במועד מתן שירותי הפרסום, ישלם הלקוח את התמורה בעד השירות שניתן לו למשך כל התקופה אליה התחייב. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

הערות להסכם: מובהר כי העסק יכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציג את שירותי הפרסום ללקוחות קצה ספציפיים על פי חתך וקריטריונים מוגדרים מראש.
בקרה ודיווח: הלקוח מתחייב בזאת לאפשר לעסק גישה ישירה וחופשית למסמכים, דוחות, מחזורי הכנסות וכל מסמך משפטי ו/או חשבונאי אחר שברשותו ובזאת במטרה לאפשר לעסק למדוד את איכות שירותי הפרסום וכן לקבל דיווח מלא ושקוף של הכנסות הלקוח כתוצאה ו/או עקב שירותי הפרסום.

מדיניות פרטיות

1. השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי המשתמש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר ו/או משותפים ו/או צדדים שלישיים אחרים בכפוף לזכות המשתמש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר באמצעות טופס יצירת קשר שנימצא בתחתית האתר או בכתובת המייל [email protected]. האתר רשאי להעביר את הפרטים האישיים לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל.

2. בנוסף, אנחנו אוספים ממך מידע כאשר אתה נרשם לאתר שלנו, מתחבר לחשבון שלך, מביע חוות דעת או ביקורת וכאשר אתה מתנתק מהחשבון. המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל, מספר הטלפון, ותמונת פרופיל מחשבון פייסבוק/גוגל שבאמצעותו נרשמת. בנוסף, אנחנו מקבלים ושומרים באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות. וזאת כי כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי:
• להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך.
• לספק תוכן שיווקי מותאם אישית.
• לשפר את האתר שלנו.
• ליצור אתך קשר באמצעות אימייל.
• לנהל סקרים או חיזוק הקהילה.

3. אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה באתר כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך. אנחנו משתמשים בהצפנה משוכללת כדי להגן על מידע רגיש שמועבר ברשת. אנחנו גם מגנים על המידע שלך במצב לא מקוון. המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי אישי נשמרים בסביבה מאובטחת. אולם, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה). הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

4. ייתכן שהנהלת האתר תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. הנהלת האתר אינה אחראית למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.

5. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך.

ג. מידע שנאסף כדי לנהל את המנוי שלך

במעמד התשלום אנחנו נאסוף את שמך, כתובת המייל שלך, שם המשתמש והסיסמה. המידע הזה משמש כדי להקים את החשבון שלך באתר שלנו. אם אתה מנותב לשער תשלום חיצוני כדי להשלים את התשלום, יתכן שנשמור את המידע הזה במאגר זמני כדי להקים את החשבון שלך כשאתה חוזר לאתר שלנו.

במעמד התשלום, יתכן שנאסוף גם את כתובת החיוב שלך ואת מספר הטלפון. המידע הזה משמש כדי לאשר את כרטיס האשראי שלך. כתובת החיוב ומספר הטלפון נשמרים ע"י האתר שלנו להכין מראש את טופס הקופה ברכישות העתידיות וכדי שנוכל ליצור איתך קשר אם יש צורך לדון בהזמנתך.

במעמד התשלום, יתכן שנאסוף גם מידע על מספר האשראי שלך, תאריך תפוגה, וקוד אבטחה. המידע הזה עובר לשער התשלום שלנו שיעבד את הרכישה שלך. 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי ותאריך פקיעת תוקף הכרטיס נשמרים ע"י האתר להתייחסות וכדי לשלוח לך אימייל אם תוקף כרטיס האשראי יפקע לפני התשלום החוזר הבא.

במעמד התשלום פרטי כרטיס האשראי יועברו לחברת סליקה המאושרת כחוק אשר ישמרו ויאחסנו את הפרטים במאגריהם לצורך חיוב חוזר.

כשאתה מחובר, אנחנו משתמשים בקוקיס כדי לעקוב אחר חלק מהפעילויות שלך באתר שלנו כולל התחברויות, ביקורים ודפים נצפים.

אנחנו כאן כדי לעזור לך
או השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם